Den Bosch, Vughterstraat 26

De vakjury beoordeeld dit plan als een knap en uitermate vakkundig ontwerp dat naadloos aansluiting vindt bij de ambiance van de cultuurhistorische waardevolle binnenstad. De jury was unaniem van mening dat dit plan duidelijk boven het niveau van de andere te beoordelen puien uitstak.

De nieuwe pui heeft een heldere en open uistraling, en nodigt uit om naar binnen te gaan. Ze laat ook de rest van de gevel in volle omvang zien en heeft daardoor ook een positieve invloed op de openbare ruimte.

Voor

Na